ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ:

  • DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA
  • COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: SANITARI I RECERCA

SUPERFÍCIE: 13.500 M2

ANY: 2014-2016