ESTUDI: AT3

SERVEIS / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ

TIPOLOGIA: OFICINES

SUPERFICIE:M2 70.725,00 m2

ANY: 2013- en execució