Soc empresa

Si ets una empresa professional trobaràs en la Cambra Professional una plataforma d’empreses que cooperen donar resposta als temes importants però no sempre urgents, que sovint el dia a dia d’una pràctica professional ens ens pot fer postergar:

 • Aprenem de l’experiència dels altres socis i d’agents rellevants al sector en tertúlies professionals periòdiques, que ens permeten estar al dia de les demandes del mercat, de temes tecnològics, legals, comercials, laborals…
 • Ens posem al dia del sector amb un newsletter on tothom pot aportar informació
 • Ens orientem en la recerca de la millora continuada del servei
 • Promovem les dinàmiques sostenibles i col·laboratives contemporànies i la seva implementació
 • Coneixem altres empreses del sector, diverses i compatibles amb la nostra
 • Col·laborem amb l’Administració per millorar l’ecosistema edificatori
 • Visitem edificis representatius de la mà dels seus tècnics

Si vols conèixer possibles col·laboradors pots veure una mostra de la feina de les empreses aquí.

Si vols contactar amb nosaltres o sol·licitar formar part de la Cambra Professional pots fer click aquí

  Soc promotor

  Com a promotor trobaràs en nosaltres un grup d’empreses compromeses amb l’excel·lència en el servei. Operem amb els paràmetres més avançats que demanda el mercat: cooperació, coneixement, eficiència, sostenibilitat global i economia circular.

  Abarquem tots els processos de generació de valor en els serveis professionals a la construcció, des d’estudis urbans i urbanístics, passant pel Project Management i la redacció de projectes fins a la direcció de les obres i el facility management.

  Pots sol·licitar directament ofertes de serveis als diversos associats o et podem ajudar a muntar equips pluridisciplinars per respondre a les teves necessitats.

  Pots trobar més informació aqui.

   Soc administració

   Com a administració trobaràs en nosaltres una aproximació interdisciplinar al mercat, amb un coneixement profund del potencial els reptes i les necessitats del nostre sector.

   El sector de l’edificació pot actuar com element tractor per millorar les condicions de vida de la ciutadania i transformar la indústria cap a paràmetres sostenibles, amb valor afegit i capaços de crear valor i exportar.

   Hi ha un potencial transformador que en bona part encara no està explotat. Per activar-lo cal tendir cap a una indústria de la construcció neta, sostenible, modular i innovadora, cal impulsar processos participatius, i cal potenciar la reforma del parc construit.

   És per això que som membres fundadors de l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), som membres de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció (FECOCAT), som membres fundadors de la Comissió Construïm el Futur, liderada per l’ITeC, som membres fundadors del Grup d’Interès per la Sostenibilitat Urbana (GIxSU), entre d’altres.

   També tenim relació institucional amb diverses entitats públiques i privades (administracions locals, autonòmiques i estatals, els diversos col·legis professionals, la Cambra de Comerç de Barcelona, la fundació BIThabitat …).