DESCRIPCIÓ : El projecte sanitari engloba un edifici nou situat annex a l’actual servei d’Urgències Aquests 14.742 m² s’estenen fins als aparcaments municipals que ha cedit l’Ajuntament de Granollers. Es disposa d’uns 9.000 m² assistencials i uns 6.000 m² d’espais de serveis generals, instal·lacions, logística, etc.

El projecte s’ha dut a terme amb el procés LEAN aconseguint la construcció de l’hospital en un temps reduït.

ESTUDI: G3

SERVEIS: DEO, CSS

TIPOLOGIA: Equipament Hospitalari

PRESSUPOST DE CONSTRUCCIÓ: 24.175.000 €

SUPERFÍCIE: 14.700 m²

ANY DE FINALITZACIÓ: 2022

CLIENT: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

ARQUITECTURA: Llongueres Clotet Arquitectes / Sulkin Marchissio Arquitectura