ESTUDI: AT3

SERVEIS / MISSIÓ:

  • PROJECTE
  • DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ
  • COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: SANITARI I RECERCA

M2 11.808,00 m2

ANY 2002-2008