ESTUDI: AT3

SERVEIS / MISSIÓ:

  • PROJECTE
  • DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ
  • COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: SANITARI I RECERCA

M2 8.373,90 m2

ANY 2006-2009