ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ: ESTAT D’AMIDAMENTS I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL I HOTELER

SUPERFÍCIE: 62.733 M2

ANY: 2005-2008