ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ: DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE I OBRA

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

SUPERFÍCIE: 11.199 M2

ANY: 2004-2008