ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ:

  • DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE I OBRA
  • DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA
  • ESTUDI I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

SUPERFÍCIE: 12.000 M2

ANY: 1997-2002