ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ:

  • COST ESTIMATIU
  • ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
  • COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: OFICINES

SUPERFÍCIE: 31.232 M2

ANY: 2009-2012