ESTUDI:  ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS SLP.

SERVEIS / MISSIÓ:  PLA DE CALES, AMIDAMENTS I PRESSUPOST, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT, ESTUDI I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA:  OFICINES

SUPERFÍCIE:  1.430 m²

ANY:  2011 – 2014