ESTUDI:  ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS SLP.

SERVEIS / MISSIÓ:  ASSESSORAMENT EN FASE DE PROJECTE, AMIDAMENTS I PRESSUPOST, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA:  OFICINES I RECERCA I CULTURAL

SUPERFÍCIE:  6.082 m²

ANY :  2003 – 2007