ESTUDI:  ARDÈVOL CONSULTORS ASSOCIATS SLP.

SERVEIS / MISSIÓ:  ASSESSORAMENT EN FASE DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT,  ESTUDI I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT, I ALTRES

TIPOLOGIA:  CULTURAL

SUPERFÍCIE:  8.000 m²

ANY:  2002 – EN CURS