ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ: GESTIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I DE L’EQUIPAMENT

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

SUPERFÍCIE: 8.159 M2

ANY: 2009-2013