ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’OBRA

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

SUPERFÍCIE:

ANY: 2016-2020