ESTUDI: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

SERVEI / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL I HOTELER

SUPERFÍCIE: 3.180 M2

ANY: 2016-2018