ESTUDI: AT3

SERVEIS / MISSIÓ:

  • PROJECTE
  • DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ
  • COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL I HOTELER

M2 17.500,00 m2

ANY 2006-2007