ESTUDI: AT3

ESTRUCTURA SOTA I SOBRE RASANT, ACABAMENT ZONA SOTERRADA DE L’EDIFICI “I”, ESTRUCTURA SOTA RASANT I ACABATS DE L’EDIFICI “C”, AL CAMPUS DIAGONAL-BESÒS DE LA U.P.C (ST. ADRIÀ DEL BESÒS)

SERVEIS / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

M2 24.126 m2

ANY 2011-2016