ESTUDI: AT3

SERVEIS / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL I HOTELER

M2 50.000,00 m2

ANY 2002-2005