EMPRESA: AT3

SERVEIS / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ

TIPOLOGIA:

  • SANITARI I RECERCA
  • COMERCIAL I RESTAURANT
  • ESPAIS URBANS

M2. 27.551,00 m2

ANY 2009-2013