EMPRESA: AT3

SERVEIS / MISSIÓ: DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ

TIPOLOGIA: OFICINES

M2. 21.436,00 m2

ANY 2006-2008