ESTUDI: BINARQ ARQUITECTOS

SERVEIS: DIRECCIÓ D’OBRA, PROJECTE

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

SUPERFÍCIE: 1.500 m2

ANY DE FINALITZACIÓ: 2022-2023