ESTUDI: BINARQ ARQUITECTOS

SERVEIS: DIRECCIÓ D’OBRA, PROJECTE

TIPOLOGIA: EDUCATIU I CULTURAL

SUPERFÍCIE:
20.161 m2 VIVIENDAS
14.688 m2 OFICINAS

ANY DE FINALITZACIÓ: 2020-2023