ESTUDI: BINARQ ARQUITECTOS

SERVEIS: DIRECCIÓ D’OBRA, PROJECTE

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL I HOTELER

SUPERFÍCIE: 24.528 m2

ANY DE FINALITZACIÓ: 2023-2025