ESTUDI: BINARQ ARQUITECTOS

SERVEIS: DIRECCIÓ D’OBRA, PROJECTE

TIPOLOGIA: OFICINES

SUPERFÍCIE: 17860 m2

ANY DE FINALITZACIÓ: 2022- 2023