ESTUDI: G3

SERVEIS: QUANTITY SURVEYOR, PROJECT MANAGER, DIRECCIÓ D’EXECUCCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: HOTELER

PRESSUPOST DE CONSTRUCCIÓ: 12.000.000 €

SUPERFÍCIE: 6.800 m²

ANY DE FINALITZACIÓ: 2010

CLIENT: Cent Claus, SL (Aqua hoteles)

ARQUITECTURA: Alonso Baleguer Arquitectos Asociados