ESTUDI: G3

SERVEIS: QUANTITY SURVEYOR, PROJECT MANAGER, DIRECCIÓ D’EXECCUCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT

TIPOLOGIA: OFICINES

PRESSUPOST DE CONSTRUCCIÓ: 22.000.000 €

SUPERFÍCIE: 26.360 m²

ANY DE FINALITZACIÓ: 2018

CLIENT: Grupo Castellví / Stoneweg / Global Danbury

ARQUITECTURA: Batlle i Roig Arquitectes (col·laboració soci Cambra Professional)