Continuem el cicle i el calendari amb la convocatòria d’una nova tertúlia professional.

TEMÀTICA GENERAL

En aquest cas es tractaria de posar en comú l’anàlisi dels Sistemes de concursos i contractacions, tant per seleccionar professionals com contractistes i industrials.

L’objectiu general es fer millor la feina dels professionals del sector de la Construcció i obtenir productes construïts de millor qualitat, en un marc de sostenibilitat i cooperació.

Cal fer més amb menys, millorar la qualitat  reduint els costos de construcció i el preu final, simplificar els processos.

Proposem una recerca i recapitulació de les normatives i metodologies de Concursos i Contractacions a Catalunya, Espanya i Europa. Sol·licitem a tots els membres de la Cambra que aportin informació i expliquin a la Tertúlia les seves experiències, recopilar informació dispersa de Departaments de la Generalitat, Ajuntaments, Gisa, Col·legis Professionals, etc.

L’objectiu és deduir quins procediments són poc recomanables, i establir un ventall de mètodes més aconsellables. Proposar millores a tots els nivells, en el marc de la legalitat vigent, i proposar la modificació de les lleis en els cassos necessaris.

Joan M. Pascual i Cañellas

Arquitecte

Vicepresident de la Cambra

INVITACIÓ

TERTÚLIA PROFESSIONAL

MODELS D’INTERVENCIÓ: CONCURSOS I CONTRACTACIONS

PROMOURE, PROGRAMAR, FINANÇAR, PROJECTAR, CONSTRUIR, UTILITZAR I MANTENIR: l’Espai, les Infraestructures, els Equipaments i els Conjunts Residencials

Dilluns dia 26 de març de 2012 tarda

inici 7 h – final 9 h

Carrer Jordi Girona 31

Recinte Torre Girona. Edifici Til·lers. UPC Alumni

 

Format

A partir d’una breu presentació inicial del marc legislatiu i dels trets diferencials de la nostra tipologia de societat s’iniciarà el debat-reflexió obert per a identificar les problemàtiques que generen les actuals fórmules i, sobretot, perquè serveixi de pauta i millora en les nostres relacions laborals.

Tots el socis professionals hi sou convidats i si creieu oportú convidar algun professional (no soci) d’un altre despatx que hi estigui interessat podeu fer-ho, però cal que, necessàriament, ho comuniqueu al correu  o al telèfon 93 244 44 44. L’aforament és limitat.