TEMÀTICA GENERAL

Com en casos anteriors, es tractaria de posar en comú les distintes formes estatutàries i/o contractuals de vinculació entre els socis, els professionals que hi presten els seus serveis, el personal tècnic i/o administratiu amb la societat amb abast en els aspectes de:

–     Estatut dels treballadors

–     Règim d’Afiliació a la Seguretat Social

–     Mutualitat col.legial

–     Tipus de contracte (laboral, prestació de serveis, mercantil, etc.)

–     Sistemes de retribució:

–     Drets i deures

–     Convenis col.lectius d’aplicació

QÜESTIONS DIVERSES

–          Què és un fals autònom?

–          Què és un autònom dependent?

–          Què és un expedient de regulació de la ocupació-ERO?

–          Què és el fons de garantia salarial-FOGASA?

–          D’altres qüestions que els assistents plantegin

L’acte comptarà amb la participació del senyor Vidal Masramon Carmona, advocat expert en dret laboral.

INVITACIÓ

TERTÚLIA PROFESSIONAL

RELACIONS LABORALS

LA SOCIETAT PROFESSIONAL I

LES PERSONES QUE HI PRESTEN SERVEIS

(socis professionals, professionals no socis, tècnics i administratius)

Dilluns dia 27 de juny de 2011 tarda

inici 7 h – final 9 h

Carrer Jordi Girona 31

Recinte Torre Girona. Edifici Til·lers. Amics UPC

Format

A partir d’una breu presentació inicial del marc legislatiu i dels trets diferencials de la nostra tipologia de societat s’iniciarà el debat-reflexió obert per a identificar les problemàtiques que generen les actuals fórmules i, sobretot, perquè serveixi de pauta i millora en les nostres relacions laborals.

Tots el socis professionals hi sou convidats i si creieu oportú convidar algun professional (no soci) d’un altre despatx que hi estigui interessat podeu fer-ho, però cal que, necessàriament, ho comuniqueu al correu o al telèfon 93 244 44 44. L’aforament és limitat.