La intenció de la junta era de tractar aquesta temàtica quan coneguéssim el contingut de l’avantprojecte de  la Llei de Serveis Professionals, que el govern de l’Estat fa temps que diu que és imminent… Les circumstàncies ens han fet haver d’ajornar la temàtica de Relacions Laborals fins el mes de juny i aprofitem aquest buit per a tractar dels Serveis Professionals.

Temàtica

I. La funció dels facultatius a:

    – Projectes i obres d’edificació (Llei d’Ordenació de l’Edificació)

    – Planejament general i derivat

    – Projectes i obres d’urbanització

    – Projectes i obres d’infraestructures urbanes

II. La Licitació pública d’aquests serveis

    – Missions completes, missions parcials

    – Agrupació de funcions en una sola licitació

    – Licitació conjunta de més d’un projecte i/o direcció d’obra

    – Licitació de projectes i/o direccions d’obra parcials

III. Les figures noves i la seva licitació

    – Coordinacions de projectes i/o obres

    – Auditories de projectes i/o obres

    – Direccions integrades versus project manager

    – D’altres

INVITACIÓ

TERTÚLIA PROFESSIONAL

FUNCIONS DELS FACULTATIUS

I LICITACIONS

DE SERVEIS PROFESSIONALS

Dilluns dia 30 de maig de 2011 tarda

inici 7 h – final 9 h

Carrer Jordi Girona 31

Recinte Torre Girona. Edifici Til·lers. Amics UPC

NOTA: Tots el socis professionals hi sou convidats i si creieu oportú convidar algun professional (no soci) d’un altre despatx que hi estigui interessat podeu fer-ho, però cal que, necessàriament, ho comuniqueu al correu o al telèfon 93 244 44 44. L’aforament és limitat.