Continuem el cicle i el calendari amb la convocatòria d’una nova tertúlia professional.

També, com en casos anteriors, es tractaria de posar en comú les distintes formes d’organització estatutària de les nostres societats amb abast en els aspectes de:

·     Organització

·     Relació entre els socis i la societat

·     Sistemes de retribució:

      –   de les prestacions accessòries

      –   dels eventuals beneficis

      –   de les despeses

·     Cobertures i assegurances

·     Mutualitat i/o règim autònom de la seguretat social

Es tractarà també d’analitzar els trets característics que ens diferencien:

·     Dels despatxos monopersonals (clàssic professional que treballa individualment)

·     De les societats mercantils d’intermediació, les de distribució de mitjans, i les de comunicació de guanys però que actuen oferint i contractant serveis professionals

Finalment, es tractaria també de debatre sobre la recent sentència que deixa sense efectes una societat que oferia serveis professionals per no haver-se adaptat a la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.

  SOCIETATS PROFESSIONALS (Com aprofitar-ne els avantatges / Com minimitzar-ne els inconvenients)

Dilluns dia 28 de març de 2011 tarda. inici 7 h – final 9 h. Carrer Jordi Girona 31. Recinte Torre Girona. Edifici Til·lers. Amics UPC

Format

A partir d’una breu presentació inicial del marc legislatiu i dels trets diferencials dels models d’assegurança s’iniciarà el debat-reflexió obert per a identificar les problemàtiques que generen les actuals fórmules i, sobretot, per arribar a propostes de consens per a ser traslladades als organismes implicats.

Tots el socis professionals hi sou convidats i si creieu oportú convidar algun professional (no soci) d’un altre despatx que hi estigui interessat podeu fer-ho, però cal que, necessàriament, ho comuniqueu al correu o al telèfon 93 244 44 44. L’aforament és limitat.