Després dels bons resultats obtinguts amb la celebració de la primera tertúlia professional, continuem ara la iniciativa amb la proposta d’una de nova per al proper dia 28 de febrer; així com un calendari per a la tercera, la quarta i la cinquena que, si no hi ha contratemps quedaria, així:

28 de febrer, dilluns, de 7 a 9 del vespre

28 de març,  dilluns, de 7 a 9 del vespre

30 de maig,  dilluns, de 7 a 9 del vespre

27 de juny,    dilluns, de 7 a 9 del vespre

L’objectiu fóra, com a l’anterior, de posar en comú la problemàtica específica que afecta la nostra activitat, amb el propòsit d’aglutinar el coneixement específic de l’àmbit de la nostra expertesa per fer-ne objecte de projecció social i plataforma per a la millora continuada de la seva funció.

Aquesta segona tertúlia hem considerat de centrar-la en el tema següent:

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL. ASSEGURANÇA

Dilluns dia 28 de febrer de 2011 tarda. inici 7 h – final 9 h. Gran Capità 2-4. Barcelona. Edifici Nexus. Amics UPC

Format

A partir d’una breu presentació inicial del marc legislatiu i dels trets diferencials dels models d’assegurança s’iniciarà el debat-reflexió obert per a identificar les problemàtiques que generen les actuals fórmules i, sobretot, per arribar a propostes de consens per a ser traslladades als organismes implicats.

Tots el socis professionals hi sou convidats i si creieu oportú convidar algun professional (no soci) d’un altre despatx que hi estigui interessat podeu fer-ho, però cal que, necessàriament, ho comuniqueu al correu administracio@cambra-cesc.org o al telèfon 93 244 44 44. L’aforament és limitat.