Amb el nou any, i després de deixar enrere el natural període inicial de constitució i de posada a punt de les estructures orgàniques de l’entitat, la Cambra vol posar en marxa un conjunt d’activitats destinades a fomentar la reflexió oberta i participativa dels seus associats, en una primera etapa, amb l’objectiu de conèixer i enfocar la problemàtica, els condicionants i les expectatives professionals i de promoció que afecten l’activitat de les nostres empreses de serveis professionals en l’actual marc socioeconòmic.

Les tertúlies professionals  pretenen, justament, obrir un procés de debat en aquesta direcció.

Es tracta, en aquesta primera fase, de posar en comú la problemàtica específica que afecta la nostra activitat, amb l’objectiu d’aglutinar el coneixement específic de l’àmbit de la nostra expertesa, per a fer-ne objecte de projecció social i plataforma per a la millora continuada de la seva funció.

Es tractaria, per tant, d’arribar a alguns consensos entre nosaltres -els professionals- per tal d’aportar-los, també, als responsables polítics i/o responsables de l’ordenament del marc d’actuació de la nostra activitat quotidiana, amb la clara voluntat de contribuir a la millora del sector i, en definitiva, de la societat.

La primera tertúlia hem considerat convenient de centrar-la en el tema següent:

SISTEMES DE CONTRACTACIÓ I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

31 de gener de 2011. 7 h del vespre. Sala de Juntes. Planta Baixa. Edifici Nexus. Campus UPC Nord / Gran Capità 2-4 / Barcelona

Format

A partir d’una breu presentació inicial del marc legislatiu i dels trets diferencials dels procediments utilitzats pels principals contractadors de l’Administració s’iniciarà el debat-reflexió obert per a identificar les problemàtiques que generen els actuals sistemes i, sobretot, per arribar a propostes de consens per a ser traslladades als organismes implicats.

Tots el socis professionals hi sou convidats i si creieu oportú convidar algun professional (no soci) d’un altre despatx que hi estigui interessat podeu fer-ho, però cal que, necessàriament, ho comuniqueu al correu administracio@cambra-cesc.org o al telèfon 93 244 44 44. L’aforament és limitat.