HONORARIS DELS TREBALLS DELS TÈCNICS

 22a. TERTÚLIA PROFESSIONAL

 Benvolgut company,

El passat dia 6 d’abril de 2016 el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España va publicar al seu butlletí una declaració sobre la transparència i informació sobre la contraprestació econòmica en els treballs, en aquest cas, d’arquitectura, en el que feia una reflexió sobre l’estat de la regulació dels honoraris dels treballs dels arquitectes en els nostres dies.

Des de la Cambra, no aliens a aquesta reflexió, venim rebent, d’un temps ençà, imputs del nostre entorn més pròxim que permeten identificar una progressiva tendència a la degradació de la valoració dels serveis professionals prestats pels nostres professionals i, de forma especial, per les societats que els acullen. Tot això en unes èpoques d’una elevada exigència en les prestacions demanades.

Atenent a tot l’exposat, la Cambra s’ha proposat l’elaboració d’un informe de situació que reflecteixi l’estat i les contradiccions de la valoració dels treballs de prestació dels nostres serveis professionals en els nostres dies, i vol fer-ho a partir de la realitat viscuda pels seus propis associats.

És per aquest motiu a que, com sempre, i amb més motiu aquest cop, et volem convidar a la sessió – tertúlia que sobre aquest tema farem el proper 8 de juny de 19h – 20.30h, a  la Rambla Catalunya 127 3r. 1a. de Barcelona.

El resultat de l’intercanvi d’experiències i d’opinions, ens permetrà donar consistència a l’informe  i vehicular-lo  a les instàncies oportunes.

Podeu confirmar assistència  contestant el correu.

 

Documents relacionats:

Llegir Convocatòria