Després de la Jornada del Nou Pla Director Urbanístic Metropolità, els seus responsables es van mostrar interessats en recollir les nostres propostes, ja que tenim una experiència directa de l’edificació i transformació urbana que pot enriquir la seva visió urbanística, criteris que creiem que s’haurien de modificar o regular.

Per aquest motiu, us citem a participar en un webinar per debatre entre tots quins punts poden ser susceptibles a millorar pel que fa la normativa vigent. L’objectiu d’aqueta tertúlia és fer una pluja d’idees entre tots per poder elaborar un document que reculli les principals propostes que puguin ser útils de cara el desenvolupament del nou PDU (i per tant que assentin les bases d’un nou POUM metropolità que millori el MPGM vigent).

És una ocasió clau per incidir en les línies d’actuació que regiran el sector en un futur. Us podeu inscriure enviant un correu  i el mateix dia us enviarem l’enllaç per connectar-vos a la jornada.

 

DATA: 05/11/2020

HORA: 19:00h a 20:00h