A la pròxima Tertúlia Professional volem debatre sobre les dificultat i oportunitats que es deriven de la recent modificació del PGM al 22@, en fase d’exposició pública, i com ens poden afectar com a tècnics en aquests moments. L’objectiu de la nova normativa és segons l’Ajuntament impulsar la sostenibilitat social i ambiental al districte, i això es tradueix principalment en un augment del percentatge d’habitatges i de l’edificabilitat de les parcel·les o edificis no transformats, i l’aplicació de mesures de millora ambiental als edificis i espais urbans.

En parlarem el proper dijous 3 de desembre de 19:00h a 20:00h en una tertúlia en línia. Inscripcions al correu i el mateix dia us enviarem l’enllaç per connectar-vos a la jornada.

DATA: 03/12/2020

HORA: 19:00h a 20:00h