ESTUDI: GCT ARQUITECTES

SERVEIS:  PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA

TIPOLOGIA: ESPORTIU I OCI

SUPERFÍCIE: 7.719,21

ANY DE FINALITZACIÓ: 2015

COL·LABORACIÓ: RQP ARQUITECTURA