Es tracta de la Nova Escola Bressol Municipal de La Teixonera, promoguda per l’IMEB, Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Edifici amb estructura i façanes en fusta, que es localitza en un solar amb fortes pendents i d’accés complicat, fet que ha obligat a treballar per plataformes i amb una fonamentació profunda.

La visita anirà a càrrec de Carlos Domínguez, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació de AT3, encarregats de la direcció d’execució d’obra.

DATA: DIJOUS, 13 DE JULIOL DE 2023

HORA: de 13:00h a 14:00h

LLOC: C/ Arenys, 83 Barcelona

INSCRIPCIONS: cambra@cambraprofessional.org