L’edifici que visitarem en aqueta edició del Rehabilita és un edifici que ha estat rehabilitat a Meridiana, 38 del 22@ de Barcelona. Es tracta d’un antic edifici industrial transformat en oficines. La propietat és Meridia Capital.

El projecte es basa en un nou model d’espais de treball; la sostenibilitat, flexibilitat, el networking, el confort, els espais saludables, la llum natural, les vistes i la incorporació de vegetació se situen al centre del projecte arquitectònic per enriquir l’experiència de treball a l’edifici.

L’eficiència energètica i la sostenibilitat son alguns aspectes a destacar d’aqueta obra, amb unes façanes i cobertes d’alt aïllament tèrmic, ventilació natural integrada en el sistema de gestió en mode automàtic/manual, connexió a xarxa de districte i producció fotovoltaica. La resiliència en una coberta aljub per la recollida i reutilització de l’aigua de la pluja i la reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar. Trobem biodiversitat en la coberta vegetal. Circularitat en un edifici reformat, en uns espais flexibles i evolutius, augment del rati superfície servida respecte superfície total, eliminació de falsos sostres, materials reciclables  i reciclats. Així com la salut i el confort, amb increment de la llum natural, materials amb baixes emissions de COV’s i inèrcia tèrmica. Actualment es troba pendent de tramitació de la certificació Leed Platinum.

DATA: Dimarts 31 de gener de 2023

HORA: de 14:00h a 15:00h

LLOC:  Avinguda Meridiana, 38 Barcelona

PONENTS: Jordi París i Jordi Camps, de Paris Camps Arquitectura

Toni Floriach, de Gestió i Direcció Tècnica d’Obres