SESSIÓ DIVULGATIVA

 

El dijous 25 de novembre a les 18:30h volem parlar sobre l’actualització de la normativa estructural espanyola que ha entrat en vigor el 10 de novembre. Aqueta tendeix a assimilar el seu contingut al dels corresponents Eurocodis Estructurals. A grans trets, el nou Codi Estructural estableix els requisits a satisfer de seguretat estructural i de seguretat en cas d’incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient dels recursos. Com a novetat, regula àmbits com la protecció, reparació i reforç de les estructures de formigó, entre d’altres. Podeu inscriure-us enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org indicant el vostre nom.

Ponents:   Ramon Ferrando, Director de Projectes d’Estructures a 2BMFG arquitectes, SLP

Data:          Dijous, 25 de novembre de 2021

Hora:         De les 18:30h a 19:30h

Lloc:          Rambla Catalunya 127 3r 2a 08008 Barcelona