D’acord amb allò que preveuen els estatuts, em plau de convocar la Junta General Ordinària de la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció, per al proper dimecres 24 d’abril de 2019, a les 18:30h de la tarda en primera convocatòria i a 19:00h en segona convocatòria, a la sala-auditori de PIMEC, al carrer Viladomat, 174 2a planta de Barcelona.

Amb el següent ordre del dia:

Informe del president

Memòria d’activitats i liquidació de l’exercici anterior (proposta d’aprovació)

Pressupostos exercici 2019 i programa d’actuació (proposta d’aprovació)

Precs i preguntes

Acta de la present sessió ( lectura i aprovació)

 

Documents relacionats:

Convocatòria