Nova sessió sobre dinàmiques col·laboratives, concretament sobre el mètode IPD, Integrated Project Delivery. El mètode IPD es basa en la confiança, el compartir riscos i recompenses, la alineació d’objectius comercials, la presa de decisions en col·laboració, la participació de constructors experts, una bona definició prèvia d’objectius i una comunicació àgil i oberta, entre el promotor, el projectista i el constructor.

En definitiva, es tracta de fer projectes i no perdre diners i assegurar la inversió en els contractes de projecte i obra.

Jornada coorganitzada amb l’APCE, Associació de Promotors Constructors de Catalunya

PONENT: Pedro Júdez, expert en IPD

DATA: dijous 21 d’octubre de 2021

HORA: 9:30h matí

LLOC: Av. Diagonal, 472-476 Barcelona, places limitades. També es podrà seguir en streaming

INSCRIPCIONS: cambra@cambraprofessional.org i apce@apcecat.cat