Premis Catalunya Construcció 2014

I. Premi a la Direcció o Gestió de l'Execució de l'Obra
Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l'equip responsable de dirigir o gestionar l'execució o la producció d'una obra d'edificació, sobre la base dels resultats Audemars Piguet Replica Watches obtinguts, tenint en compte els paràmetres d'adequació al projecte, qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d'execució i aportació a la constructibilitat.


II. Premi a la Coordinació de Seguretat i Salut
Amb aquest premi, es vol distingir la persona o l’equip responsable de la coordinació de seguretat i salut d'una obra d'edificació, en funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que hagin participat en l'obra, i la innovació tècnica i organitzativa, que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball.


III. Premi a la Innovació en la Construcció
Amb aquest premi, es volen distingir aquelles persones o equips, professionals o empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra. En tot els casos, aquestes innovacions s’han d’haver aplicat en una obra d'edificació, ja sigui en els aspectes
tècnics, organitzatius, de prevenció de riscos laborals o de sostenibilitat i eficiència energètica.


IV. Premi a la Intervenció en Edificació Existent
Amb aquest premi, es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable de projectar i dirigir una intervenció en un edifici existent (per ampliació, reforma, adequació estructural o funcional), tant si té elements o parts que cal protegir (obra de restauració) com si no els té
(obra de rehabilitació). També es consideraran dins d’aquest apartat les obres d’intervenció en elements urbans.


V. Premi a la Intervenció Professional Arreu del Món
Amb aquest premi es vol distingir la tasca de la persona o l'equip responsable de dirigir l’execució d’una obra, ja sigui d’obra nova o de rehabilitació, o que hagi impulsat la innovació en una obra que hagi estat construïda a qualsevol indret de l'Estat espanyol o bé arreu del món.


Premi Especial a la Trajectòria Professional
Amb aquest premi especial, es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial d'una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l'edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l'edificació.


Premi del públic a l'excel·lència constructiva
Entre les candidatures finalistes de les 5 categories que opten als premis s'obrirà un procés de participació del públic professional per determinar l'obra que reuneix les condicions de qualitat i excel·lència en la construcció.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jurat multidisciplinari
El jurat de l’onzena edició dels Premis Catalunya Construcció estarà format per Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat; Manuel Reventós, enginyer de camins; Victor Seguí, doctor arquitecte i director de l’Escola d’Arquitectura del Vallès; Elisenda López, arquitecta tècnica en exercici liberal; Antoni Casamor, arquitecte; Àlex Guillén, gerent de construcció de l’empresa Teyco i Maria Rosa Remolà, presidenta del CAATEEB i alhora presidenta del jurat.


Documents relacionats:

Bases premis19.09.2019
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE COMPRES

34a Tertúlia Professional

+ Més informació

17.09.2019
139a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.09.2019
138a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

30.07.2019
137a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /