8a. carta-circular

Benvolguts consocis,

La junta directiva, després d’un període de reflexió profund sobre les circumstàncies actuals del nostre sector de serveis professionals i sobre el paper de la Cambra, va arribar a la conclusió que totes les possibles iniciatives que la nostra associació pugui emprendre serà difícil que siguin fructíferes sinó aconseguim una major massa crítica de qualitat.

És obvi que en l’època que afrontem i futura hem de buscar  fórmules internes dins els nostres despatxos (sistema d’organització-producció; tipologia de projectes, capacitat d’establir col·laboracions, capacitat d’adaptabilitat, etc.) que ens permetin de ser més eficients i competitius; però és cert també que caldrà una reflexió conjunta per endevinar-ne els trets i, és obvi també, que ens caldrà fer una campanya exhaustiva per aconseguir un mercat que creiem que hores d’ara ja existeix però està amagat (creiem que els capitalistes tenen en aquests moments molta més liquiditat que mai, els diners no s’esfumen), i creiem que hem de ser capaços de despertar encara un altre mercat; un mercat que dorm profundament però que pot despertar si som capaços de fer propostes interessants (que potser no seran d’habitatge nou però si d’arquitectura, enginyeria i urbanisme).

Tot això que algú pot considerar una il·lusió, evidentment ho és però creiem fermament que és una il·lusió factible!

El primer de tot però serà aconseguir aquella massa crítica de qualitat.

És per això que la junta directiva fa dues propostes concretes:

1a. DECLARAR, DES D’ARA FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012, ANY SABÀTIC DE QUOTES DE LA CAMBRA

Això vol dir que:          

                      1r.    Tots el socis actuals, de qualsevol tipologia queden rellevats de l’obligació de satisfer les quotes fins el 31 de desembre de 2012.

                      2n.   Totes les societats professionals i/o socis que s’inscriguin a la Cambra en aquest període hauran de satisfer únicament una quota d’entrada testimonial de 10€ i no hauran de satisfer cap més quota fins el primer de gener de 2013 (moment en el qual, si consideren que no els interessa de continuar pertanyen a la Cambra es podran donar, lògicament, de baixa sense cap cost)

2a. DEMANAR A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS ACTUALS que es comprometin a fer una intensa CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE NOUS SOCIS per intentar d’aconseguir que cadascú n’aporti TRES.

Aquest acord el considerem aplicable a partir d’ara, tot i que el sotmetrem a ratificació de la propera junta general que es convocarà per al proper 28 de novembre.

La junta19.09.2019
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE COMPRES

34a Tertúlia Professional

+ Més informació

17.09.2019
139a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.09.2019
138a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

30.07.2019
137a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /