51a circular informativa

Benvolguts consocis,

Adjuntem l’habitual selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball col·laboratiu de la Cambra Professional. Us animem a compartir amb la resta de companys qualsevol informació que considereu oportuna i ho afegirem a la circular de la setmana següent. Només cal que us adreceu a cambra@cambraprofessional.org

 

ACTES EXTERNS

82a Conferència Euroconstruct a Barcelona

Ja està oberta la inscripció a la 82a Conferència Euroconstruct, que tindrà lloc a Barcelona els dies 24 i 25 de novembre, organitzada per l’ITeC, com a membre de la xarxa Euroconstruct. Representants de 19 països europeus analitzaran l’estat del sector i les previsions a Europa. La conferència serà inaugurada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès, i en ella s’hi presentaran: les últimes previsions a mig termini (fins al 2018) i conclusions relatives al seguiment del sector de la construcció de les 10 economies membres de la xarxa Euroconstruct, els reptes de la indústria i ponències d’expertes internacionals del sector. Un dia abans, el 24 de novembre, tindrà lloc el sopar de benvinguda, al Mirador del Palau de la Música a les 20.00h. Les conclusions dels informes Euroconstruct formen part dels hàbits en la presa de referències de les principals empreses europees del sector de la construcció i del sector de la inversió amb interessos en aquest mercat. Les conferències Euroconstruct convoquen a aquest tipus d’agents, i la 82a Conferència Euroconstruct a Barcelona no en serà una excepció.

Podeu consultar el programa a http://sites.itec.cat/euroconstruct/programa/?lang=ca i inscriure-us a http://sites.itec.cat/euroconstruct/inscripcio/?lang=ca

 

CONCURSOS

Primer Concurs d’Arquitectura Richard H. Driehaus

La Richard H. Driehaus Lead Trust convoca, amb la col·laboració del CSCAE, un Concurs Internacional d’Arquitectura que pretén recuperar el patrimoni oblidat dels municipis espanyols. Es premien i difonen propostes que treballin en base a la tradició arquitectònica local i la seva particular identitat, i que contribueixin a genera una estructura urbana més bella, coherent, sostenible i socialment integradora. Les propostes seleccionades podran servir de model per a dissenys arquitectònics i urbans més sensibles a aquesta problemàtica i més compromesos amb la conservació del patrimoni cultural espanyol. El Concurs constarà de dues fases successives: en una primera fase es seleccionaran emplaçaments per a la ubicació dels projectes, en una segona es seleccionaran i premiaran les millors propostes de disseny arquitectònic i urbà per a cadascuna de les localitzacions prèviament seleccionades. La Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust ha comptat amb el suport i col·laboració dels Ministris de Foment i de Cultura, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espanya (CSCAE) i de l’Iternational Network for Traditionsl Building Architecture and Urbanism (INTBAU). Per més informació i per descarregar les bases del concurs, podeu accedir a http://www.driehauscompetition.com/

 

ASPECTES LEGALS

Actualitzacions del CTE

S’ha publicat el Document de suport DA DB-SI/4 – Sortida de l’edifici i espai exterior segur. També s’ha actualitzat el Document de suport DA DB-SAU/2 – Adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat en els edificis existents.

Informe de la Comissió sobre la implementació del Reglament de productes de construcció

La Comissió Europea ha publicat, amb data 7 de juliol, l’Informe sobre l’estat de la implementació del Reglament de Productes de Construcció (RPC). El seu objectiu és identificar aquelles àrees amb necessitat de millora, per realitzar aquelles accions que permetin millorar el funcionament del RPC. L’informe no inclou propostes de canvis en el text del RPC. La comissió considera que el RPC s’ha d’implementar durant un període de temps relativament curt, i per aquest motiu encara no s’han assolit els seus objectius. La Comissió indica que no es poden extreure conclusions definitives i que, per tant, és necessari iniciar o continuar, segons el cas, el diàleg sobre les qüestions identificades amb les parts interessades pertinents, a través de plataformes tècniques. Aquestes es convocaran a finals del 2016. Quan l’aplicació del RPC hagi assolit una fase més madura, i tenint en compte les conclusions dels propers diàlegs i estudis que es puguin realitzar, la Comissió revisarà els resultats del RPC. Per un anàlisi detallada de l’informe, conèixer quins són els punts febles identificats o les possibles millores, vegeu l’article http://sites.itec.cat/eota/?lang=ca

 

XARXA

Versió actualitzada de l’eina unificada LIDER-CALENER

Des del 26 de juliol està disponible al web del Codi Tècnic  una versió actualitzada de l’eina unificada LIDER-CALENER (HULC), que serveix per avaluar la demanda energètica i el consum energètic dels edificis, així com per calcular la seva qualificació energètica. Al mateix web podeu consultar un document que explica els canvis entre les diferents versions d’aquest programa. Per accedir-hi, podeu clicar al següent enllaç http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener

Rebeu una cordial salutació,

La Junta


Documents relacionats:

Veure Circular19.09.2019
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE COMPRES

34a Tertúlia Professional

+ Més informació

17.09.2019
139a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.09.2019
138a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

30.07.2019
137a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /