26a. carta circular

 Benvolguts consocis,

 

RECULL LEGISLATIU:

Llei 2/2015 d’11 de març de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 (DOGC núm. 6830 de 13 de març de 2015).

Llei 3/2015 d’11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 6830 de 13 de març de 2015).

Resolució de 2 de març de 2015, del Banc d’Espanya, per la que es publiquen els índex i tipus de referència aplicables per càlcul del valor de mercat en la compensació per risc de tipus d’interès dels préstecs hipotecaris, així com el càlcul del diferencial a aplicar per l’obtenció del valor de mercat dels préstecs o crèdits que es cancel·len anticipadament (BOE núm. 23565 de 14 de març de 2015).

NOU TEXT REFÓS DE LLEI URBANISME (Llei 3/2015)

El dia 13 de març es va publicar al DOGC la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives. Aquesta llei conté modificacions del text refós de la llei d´urbanisme. Una de les nostres empreses afiliades “PROMO” (Agustí Jover i Miquel Morell) se sol prendre la molèstia de fer un “text refós” cada vegada que surt una modificació parcial legislativa relacionada amb la seva feina. En aquest cas de la LLEI d’URBANISME, i acostuma a fer-ne partícips els seus amics. Com que ens ha semblat que podria ser interessant per a tots els socis els hem demanat permís per poder-vos-en fer avinents, per tant, en aquest link us podreu descarregar un document intern de treball amb la refosa d’aquesta llei d’urbanisme http://www.promoacsa.es/promo-assessors-consultors-noticies.php

COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES DE CATALUNYA

Aquest mes de març la Cambra ha endegat relació amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya per crear noves sinergies d’interès mutu dins el col·lectiu de professionals que formen part tan del CETOPC com de la Cambra Professional. Us mantindrem informats a través de la web dels avenços i esdeveniments que s’organitzin.

ALTES I BAIXES

Aquest mes de març de 2015 hi ha hagut una baixa temporal a la Cambra corresponent a l’empresa Llongueras Clotet Arquitectes, SLP. Esperem retrobar-nos novament d’aquí un temps.

Rebeu una cordial salutació,

La Junta


Documents relacionats:

Veure Circular19.09.2019
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE COMPRES

34a Tertúlia Professional

+ Més informació

17.09.2019
139a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

10.09.2019
138a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

30.07.2019
137a Circular Informativa

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS

+ Més informació

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /