Generalitat de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Consell de Col.legis d'Aparelladors, Arqutiectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació

Col.legi d'Enginyers Industrials

OBRA Observatori de Barcelona per la Rehabilitació Arquitectònica

Col.legi de Camins, Canals i Ports

Gremi d'Àrids

Fundació Cercle d'Infraestructures

Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció

Àrea Metropolitana de Barcelona

Diputació de Barcelona

UPC Alumni

ITeC

Cambra oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Gremi de Constructors d'Obra

Associació de Promotors de Barcelona

Federació de Gremis de la Construcció

Gremi de la Construcció del Tarragonès

Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona

Gremi de Constructors d'Obra del Vallès Oriental

Col.legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya

80

80

   
C/ Àvila, 138 4t 1a 08018 Barcelona / T (34) 639 386 085 / legal / /